23 juni 2019

Aldrig våld!

av Astrid Lindgren med illustrationer av Stina Wirsén.

1978 tog Astrid Lindgren emot den tyska bokhandelns fredspris. I den här boken finns hennes tacktal om längtan efter fred, vilka konstiga argument det finns för krig och som vanligt värnar hon om barnens perspektiv.

Trots att det är över 40 år sedan Lindgren höll talet är det fortfarande mycket aktuellt. Hon delar många välformulerade tankar - vad är det som frammanar krig? Ska det egentligen vara så svårt att få fred? Är vi inte betydligt fler som vill ha fred än krig? Aldrig våld! är ett brinnande tal fylld av klokheter från en kärleksfull och brinnande människa som fortsätter att inspirera långt efter att hon nått sitt Nangijala.
Jag minns vilken chock det var för mig när jag som mycket ung plötsligt insåg att de där som styrde ländernas och världens öden, de var inga gudar med överlägsen utrustning och gudomlig klarsyn. De var människor med samma mänskliga svagheter som jag. Men de hade makt och de kunde i varje ögonblick fatta de mest ödesdigra beslut allt efter de impulser som styrde dem. Om det ville sig illa kunde det bli krig på grund av en enda människas maktbegär eller hämndlystnad eller fåfänga eller vinningslystnad eller det som tycktes vara det vanligaste: övertro på våld som det effektivaste hjälpmedlet i alla situationer. Och på samma sätt kunde en enda god, besinningsfull människa ibland avvärja katastrofer just genom att vara god och besinningsfull och genom att ta avstånd från våld.                                                                                     (fritt nedskrivet efter ljudboksversionen)


Vi vill alla ha fred. Finns det då ingen möjlighet att vi kan förändra oss, innan det är för sent? Att vi kan lära oss ta avstånd från våld? Försöka bli en ny sorts människor, helt enkelt. Men hur skulle det gå till, och var skall vi i så fall börja? Jag tror att vi måste börja från grunden. Med barnen.


Antal sidor: 43
Tid: 15 miniter
Förlag: Astrid Lindgren text, 2018

1 kommentar: