10 januari 2019

Bokcirklande om Ditt liv och mitt

I slutet av oktober blev jag inbjuden till en nystartad bokcirkel. Jag har inte varit med i någon innan så jag hängde nyfiket på. Vi började med att läsa Ditt liv och mitt av Majgull Axelsson och i mitten av december träffades vi för att diskutera boken.

Märit kliver oväntat av tåget i Lund fastän hon är på väg till Norrköping. Hon har inte varit i Lund på femtio år men nu går hon till kyrkogården och den massgraven som döljer en stor skam i historien. Där finns kropparna efter människor som bodde på sinnesslöanstalten Vipeholm. Där finns kroppen efter hennes bror Lars.

Att diskutera boken med bokcirkeln gav mig fler perspektiv och en större inblick i boken. Jag läser vanligtvis snabbt och har en tendens att glömma handlingar och dess upplösningar. Jag hoppas dock att diskussionerna ska hjälpa mig att minnas. Axelsson är noga med sitt språk och sina karaktärer. Det är intressant att det är svårt att lita på huvudpersonen och hon beter sig ibland ganska märkligt. Samtidigt börjar vi se förklaringar i den dysfunktionella och slitna familjen som bär på mycket tyngd och tystnad. Läsaren får inblickar i flera delar av Märits liv, men det finns också delar som göms.

Ditt liv och mitt utspelar sig när fler kvinnor började utbilda sig och arbeta, men samtidigt ser vi spår av en nedvärderande kvinnosyn som delvis finns kvar idag men även mycket som förändrats. Det samma gäller människosynen och kanske främst över då så kallade sinnesslöa som nekades förståelse och kärlek. Boken är intressant och samtidigt fylld av frustration, svek, likgiltighet, förtvivlan, vilsenhet, vänskap och kärlek. Samtidigt väcks frågor om vad jag hade gjort i Märits ställe och hur hon egentligen mår. Författaren har gjort ett bra researchjobb och det finns mycket hemskt i det att minnas för att öka medkänslan i vårt samhälle.

Jag tycker boken passar bra för en bokcirkel. Nästa bok vi ska läsa och diskutera är Bränn alla mina brev av Alex Schulman. 

Första meningen: Det är naturligtvis dumt att gå av tåget i Lund, det inser jag i samma stund som jag gör det.
Antal sidor: 363
Förlag: Brombergs, 2017

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar