7 juli 2017

Hur främlingsfientlighet föds

De människor vi kallar för nationens fiender beskriver vi först som "dom", och sedan i allt mindre mänskliga ordalag, ända tills bombningarna kan påbörjas. Nazisternas retorik, apartheidregeringens propaganda, de människoröster som väckte det rwandiska folkmordets vrede - gång på gång i historien har krigstrummor föregåtts av att folket på andra sidan framställts i nidbilder. Först beskrivs de som annorlunda. Sedan används detaljerna som gör dem annorlunda till att slå fast att de är "lägre stående" eller "sämre" än vi. Sedan liknas de vid djur. Längre fram kallas de för odjur. Till sist blir de ohyra som måste förgöras. Det är tydligt att det som är orätt går emot skapelsens kärna. Om det inte var så skulle vi inte behöva förklara det onda vi gör.

Desmond Tutu i Om godhet, sida 97.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar