14 maj 2014

Om du var mitt i kriget

Om det var krig i Norden av Janne Teller


”Det händer inte oss” är en vanlig tanke om det som känns svårt. En sådan svår sak är krig, något som känns väldigt avlägset i Sverige. Men tänk om det var krig i Norden. Inte i de länder vi ständigt hör om på tv och radio, utan i Norden, i Sverige. Hur skulle du reagera? I denna bok, som till formen liknar ett pass, berättar Janne Teller en skrämmande historia om just detta ämne.

Innan jag fick hem boken var jag beredd på att läsa en skönlitterär berättelse om någon som befinner sig mitt i ett krig. Därför var jag inte förberedd på den mer faktabaserade bok jag fick i min hand. Jag gillar dock upplägget, som berättar om dig. ”Tänk om det blev krig i Norden. Var skulle du ta vägen?” lyder de första meningarna. Sedan dröjer det länge innan det berättas mer om vem ”du” är (såsom ålder, kön osv), och det gör att läsaren lättare relaterar till det som berättas. Tänk om det verkligen skulle bli krig, om vi skulle tvingas fly från vårt land till tryggare länder, exempelvis Egypten, som i denna bok.

Denna bok är i originalet skriven i Danmark, med utgångspunkten i samma land. I efterordet berättar författaren om hur hon anpassat berättelsen efter det land som boken publiceras i, vilket gör att relevansen ökar. Det finns dock mycket som nämns men aldrig förklaras närmre, vilket är lite tråkigt.. Jag gillar upplägget, bilderna är dock något diffusa, men passar bra in på temat som är osäkert och med tydliga spår av rädsla. En bra bok för barn, ungdomar och vuxna som vill sätta sig in i hur det kan vara att leva i ett land i krig och tvingas fly, men även att komma tillbaka.

Första meningen: Tänk om det blev krig i Norden
Antal sidor: 59
Förlag: Lilla Piratförlaget, tack för recex!
Utgivningsår: 2012
Originaltitel: Hvis der var krig i Norden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar