25 februari 2014

Träffsäkert seriealbum

Lilla Berlin, So Last Year av Ellen Ekman

I detta prisbelönta seriealbum har tecknaren fångat typiska vardagssituationer och i-landsproblem som vi ser varje dag. Mycket handlar om sociala medier och vårt överanvändande av dem, tankesätt, inställningar och saker som blivit problem de senaste åren.

Varje serie utspelar sig i fyra rutor, vilket är en passande längd för mig. Det blir inte utdraget, utan kort, koncist och kärnfullt. Poängen kommer snabbt. En del serier vill jag skratta högt åt, för att de träffar så rätt, medan jag andra gånger inte förstår alls. Men så ska det väl vara, de serierna kanske utspelar sig i situationer jag sällan träffar på, men då kan någon annan hitta sitt forum.

Serierna ska inte läsas alla på en gång, för då kan det bli ganska tjatigt. Jag gillar inte allt, men jag tycker inte att det gör något. Jag har hittat några serier jag gillar, och de träffar desto bättre!

Detta är Ellen Ekmans seriealbumdebut, och jag tycker att hon är en duktig serieritare som fångar upp det mest aktuella och gör något mycket bra av det. För branschens bästa vore det bra om Ellen fortsätter att rita och bli publicerad.

Första meningen: Förlåt, men vi måste bara säga...
Antal sidor: 157
Förlag: Kolik förlag, tack för recex!
Utgivningsår: 2014

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar