11 mars 2013

Veckans ord: respekt

Respekt
Synonymer: hänsyn, vördnad, acceptans.

Betydelse: Att visa respekt för någon handlar inte om att fullt ut hålla med en person om allt personen säger. Det handlar om att acceptera den andres åsikter. Respekt handlar om att tillåta någon att vara den hon/han är, att inte döma på grund av åsikter, trosuppfattning, bakgrund, kön och så vidare.

Utmaning: Öva på att respektera andra för dem de är. Du kanske hamnar i en diskussion med någon som tycker precis tvärt emot dig. Du kanske träffar någon som är din totala motsats och som du inte alls trivs bra med. Men att respektera denna människa för vad hon är är viktigt.

Respekt. Ett viktig ord med en viktigare innebörd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar