26 januari 2013

Praktisk kristendom

Praktisk kristendom. Visdom från Jakobs brev i Nya Testamentet
av Daniel Alm

Jakobs brev i Bibelns Nya Testamete skiljer sig en del från den lära som tidigare spridits ut. Förr handlar det om att vi inte kan göra något för att förtjäna nåden. Jakob hävdar dock att tro utan gärningar inte är någon tro. Hur hänger detta ihop? Säger läran emot sig själv? Detta går pastorn Daniel Alm djupare in på. Det kanske inte är så komplicerat som det låter. Eller?

Hela boken bygger på Jakobs brev i Bibeln, vilket jag tycker är väldigt intressant. Varje kapitel tar upp ett antal verser ur brevet, och sedan förklarar Alm vad han tror att detta innebär. Det gör han både genom att berätta om den fiktiva pastorn Peter och genom en utläggning om verserna. Mycket intressant, särskilt för mig som bibelskoleelev. Han hade dock kunnat gå djupare, vilket jag förväntade mig att han skulle göra  när jag började läsa boken. Texten är dock lättläst och passar för den som inte vill gå alltför djupt, men ändå försöka förstå mer av Jakobs brev och vad han vill. Med hyfsat lättförståeliga förklaringar och exempel och övningar att applicera i verkligheten får han mig ändå att fundera och tänka på vad det är det nytestamentliga brevet egentligen säger. Bra gjort, Daniel Alm.

Första meningen: Det har alltid fyllt mig med stor respekt och inre beundran när jag har mött människor med en övertygelse som också betyder en direkt koppling till vardagslivet.
Antal sidor: 123
Förlag: Gospel Media
Utgivningsår: 2012

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar