12 november 2012

Läsracet: för att uppmuntra till läsning

Jag läste precis om Läsracet, ett initiativ för att för att öka barns och ungdomars läsning. Det handlar om att i bild och ord visa hur en klass i åk 1-9 peppat varandra till läsning och hur man lyckats med det. Är du elev, lärare, bibliotekarie eller förälder (eller något annat), kan du skicka in ett bidrag till tävlingen, som har fina priser! Aktiviteten måste dock varit utförd under höstterminen 2012. Spännande! Läs mer på hemsidan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar