23 februari 2011

Vampyrer och romantiker

I höstas startade jag ett projekt här på bloggen, som det sedan har varit ganska tyst kring. Det handlade om "Böcker genom tiderna", och här kan du läsa vad jag skrivit i projektet hittills. Den epok jag nu tänkte berätta mer om är Romantiken och skräckromantiken. Man skulle kunna säga att det är därifrån vampyrerna kommer...

Romantiken 1800-1850

Efter upplysningen kommer den epok som kallas romantiken. Den varade endast runt femtio år, men under de åren hann mycket att hända, och många författare hann skriva med romantiska teman.
Romantiken var en reaktion på upplysningen, den föregående epoken. Romantikerna vände på upplysarnas tre huvudord:
- Förnuftet blev känslan
- Nyttan blev fantasin
- Samhället blev individen

Romatikerna gick "tillbaka" till barndom, natur och även till tron på Gud. Sin gåva hade man fått av Gud. De ville inte tro upplysningens tro på klarhet, förnuft, samhällsnytta och utveckling. Nyckelord för romantiken kan istället bli: själ, barnet, exotism (fjärran länder, kolonier), historicism (idealism), genikult (utvaldhet), känslan och längtan.

Författare under romantiken
*Walter Scott- Ivanhoe, Robin Hood mfl.
*George Gordon (Lord) Byron
*John Keats, Percy Bysshe Shelly
med flera

Skräckromantiken är en del av romantiken, och man skulle kunna säga att det är därifrån vi fått dagens vampyrer. Övernaturliga väsen, spöken, dubbelgångare, människor/djur, kyrkogårdar, öde platser och ruiner, människans mörka sida, det undermedvetna och det gåtfulla; allt är inslag från skräckromantiken som fortfarande är väldigt populärt!

Författare under skräckromantiken
*Mary Shelley- Frankenstein
*Bram Stoker- Dracula
*Ann Radcliff- The Mysteries of Udolpho
med flera


Comming up: recension på Bram Stokers Dracula

Källa till texten: Min svensklärare Elin Filhm

Vad tycker du om detta projekt och denna presentation?

Temaläsning: Böcker genom tiderna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar